• Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Lekarzy
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner

Aptekarz wystawi receptę

Aptekarz kobieta bielNagle okazało się, że zabrakło Ci ważnego leku, który stale przyjmujesz? Co robić, kiedy nie masz recepty, a twój lekarz jest akurat nieosiągalny? Nie ma dramatu! Wtedy z pomocą może przyjść kierownik apteki.

Takie sytuacje zdarzają się w aptekach codziennie, a sposobem na ich rozwiązanie jest recepta farmaceutyczna. Umożliwia ona kierownikowi apteki wydanie potrzebnego leku bez recepty lekarskiej. Prawo do skorzystania z niego możliwe jest jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Zagrożenie życia lub zdrowia
Zgodnie z przepisami kierownik apteki w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta może wydać bez recepty lekarskiej najmniejsze opakowanie produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę. Nie dotyczy to leków zawierających środki odużające, substancje psychotropowe i ich prekursorów (np. efedryna, ergotamina). Za przykład nagłego zagrożenia zdrowia lub życia uznaje się sytuacje, w których niezażycie przez pacjenta stale stosowanego przez niego leku może doprowadzić do pogorszenia jego stanu, a nawet zagrozić życiu. Dotyczy to przede wszystkim osób z chorobą przewlekłą (nadciśnienie, astma, cukrzyca), gdy pominięcie choćby jednej dawki leku może wywołać poważne konsekwencje – nagły wzrost ciśnienia, hiperglikemię, atak duszności.

Sprawdzian wiarygodności
gdy brak leku na recepcieKierownik apteki bierze pełną odpowiedzialność za wydany bez recepty lek. Jeśli z jakiegoś powodu zaszkodzi on pacjentowi może ponieść tego konsekwencje zarówno dyscyplinarne, jak i odszkodowawcze. Dlatego recepta farmaceutyczna może być wykorzystana wyłącznie w sytuacji, gdy farmaceuta zna nazwę i dawkę leku oraz jest absolutnie przekonany o potrzebie jego wydania. Ocena sytuacji należy wyłącznie do niego i w przypadku wątpliwości ma prawo odmówić skorzystania z tego uprawnienia. Wybierając się do apteki, warto więc zabrać ze sobą puste opakowanie po leku lub jakikolwiek dowód na jego stosowanie.

Najlepiej udać się do apteki, w której dany lek był wcześniej wykupowany. Farmaceuta znając nr PESEL pacjenta, może sprawdzić historię realizowanych już recept i ocenić wiarygodność.

Niestety, bez refundacji
Recepta farmaceutyczna zostaje w aptece i jest archiwizowana przez pięć kolejnych lat z innymi receptami z pełną odpłatnością, bowiem na wydany w ten sposób lek nie przysługuje refundacja. Oprócz danych osobowych musi ona zawierać nazwę leku, jego dawkę i przyczynę wydania. Uprawnienia do wystawienia recepty farmaceutycznej ma kierownik apteki, a podczas jego nieobecności – pełniący jego obowiązki magister farmacji. Takiego uprawnienia nie ma technik farmaceutyczny.